برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد بار وارد بر سازه سگمنت تونل خط 7 متروی تهران (قطعه جنوبی – شمالی) word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد بار وارد بر سازه سگمنت تونل خط 7 متروی تهران (قطعه جنوبی – شمالی) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله برآورد بار وارد بر سازه سگمنت تونل خط 7 متروی تهران (قطعه جنوبی – شمالی) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد بار وارد بر سازه سگمنت تونل خط 7 متروی تهران (قطعه جنوبی – شمالی) word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، سیستم حمل و نقل مناسب و حفاری تونل‌های شهری جهت کاهش ترافیک اهمیت بسزایی یافته‌اند. طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی متاثر از موارد مختلفی مانند وضعیت تنش، هیدرولوژی و زمین‌شناسی منطقه است. از پارامترهای اصلی در فرآیند طراحی، میزان بار وارده از طرف زمین دربرگیرنده تونل، بر سیستم نگهدارنده می‌باشد. در این مقاله بار وارده بر پوشش سگمنتی تونل خط 7 متروی تهران (قطعه جنوبی -شمالی) بطول تقریبی 14کیلومتر که به روش مکانیزه با بکارگیری دستگاه EPB حفاری می‌گردد، با استفاده از روش همگرایی -همجواری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین روش که ابتدا در منحنی بر هم کنش زمین دربرگیرنده تونل، با استفاده از روش عددی (نرم‌افزار FLACv.5.0) رسم و در ادامه با رسم پروفیل طولی تغییر شکل زمین به روش عددی (نرم‌افزار FLAC 3D v.3.0) و رسم منحنی مشخصه نگهدارنده تونل، میزان بار وارد بر پوشش تونل تعیین شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 9

چکیده:

پروژه تونل انرژی رضایی- عباسپور به طول 1500 متر به منظور آزادسازی فضای سطحی زمین برقراری ارتباط بین دو پست موجود در منطقه برای تأمین برق مناطق مسکونی و تجاری ناحیه، در سال 1388در شهر مشهد آغاز گردیده است. با توجه به اهمیت شناخت و پیچیدگی خصوصیات خاک در پروژههای عمرانی، به منظور شناخت پارامترهای ژئوتکنیکی خاک و انتخاب عمق بهینه برای احداث تونل، 7 حلقهگمانه ی اکتشافی در مسیر تونل حفر گریدید. همچنین آزمایش برجایSPT و آزمایشات آزمایشگاهی دانه بندی، هیدرومتری، تعیین حدود اتربرگ، وزن مخصوص، برش مستقیم، آزمون سه محوری و تحکیمبر روی نمونه های خاک انجام شد. با بررسی های انجام شده بر روی لوگ های حفاری و پروفیل تحت الارضی مشخص گردید که بخش اعظم مسیر پروژه را خاآهای ریزدانه از نوع سیلت و رس بادر SPT پلاستیسیته پایین تا متوسط تشکیل می دهد. جهت ارزیابی مقاومت خاک نتایج آزمایشات مسیر تونل تحلیل گردیده و با توجه به اهمیت بالای پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک درمسئله پایداری و عدم ریزش در تونل این موارد موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین حد روانی و حد خمیری خاک و در نظر داشتن شرایط آب زیرزمینی، قابلیت تورم پذیری و روانگرایی خاک نیز مطالعه و احتمال رخداد آن بررسی شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله همسانی یاناهمسانی شبکه های اجتماعی برخط و برون خط دانشجویان درسن ورود به بزرگسالی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله همسانی یاناهمسانی شبکه های اجتماعی برخط و برون خط دانشجویان درسن ورود به بزرگسالی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله همسانی یاناهمسانی شبکه های اجتماعی برخط و برون خط دانشجویان درسن ورود به بزرگسالی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله همسانی یاناهمسانی شبکه های اجتماعی برخط و برون خط دانشجویان درسن ورود به بزرگسالی word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
امروزه اینترنت به بخش جدایی ناپذیردرزندگی جوانان ما تبدیل شده است ویژگیهای کلیدی رشددرسن جوانی شکل گیری هویت رشدارتباط خصوصی و قدت گروه همسالان می باشد تاکنون مطالعات کمی درزمینه فعالیت هایی که جوانان و بویژه جوانان ایرانی دراین سایت ها انجام میدهند و شبکه های دوستی مرتبط با آنها صورت گرفته است هدف ازاین مطالعه بررسی فعالیت های جوانان ایرانی سن ورود به بزرگسالی درشبکه های اجتماعی و شبکه های دوستی شکل گرفته درآنها میباشد دراین مطالعه زمینه یابی 83دانشجوی تهرانی سن ورود به بزرگسالی که ارتباطات آن لاین داشتند با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته درمورد فعالیت های آن لاینشان و دوستی های نزدیکشان درسه بافت شبکه های اجتماعی مجازی پیامک و وضعت رودر رو مورد سوال قرارگرفتند نتایج نشان داد که بین دوستی آنلاین و آف لاین همپوشی وجود دارد به عبارت دیگر شرکت کنندگان دراین مطالعه اغلب به منظور ارتباط با دوستان اشنا و اعضای خانواده شان ازاینترنت و به ویژه ازشبکه های اجتماعی استفاده می کنند الگوی بدست امده دراین مطالعه نشان میدهدکه جوانان ایرانی درسن ورود به بزرگسالی ازمحتواهای آن لاین مختلف برای تقویت کردن ارتباطات آف لاینشان استفاده می کنند و به نوعی استفاده ازرسانه های اجتماعی مجازی درجهت قویترکردن روابط واقعی افراد می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده مانی و محتوای پرولین در نهالهای سرو خمر ه ای (Thujaorientalis) word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده مانی و محتوای پرولین در نهالهای سرو خمر ه ای (Thujaorientalis) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده مانی و محتوای پرولین در نهالهای سرو خمر ه ای (Thujaorientalis) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده مانی و محتوای پرولین در نهالهای سرو خمر ه ای (Thujaorientalis) word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

یکی از اثرات عناصر سنگین در گیاهان تولید اکسیژن آزاد می باشد. پرولین به عنوان پاک کننده رادیکالهای هیدروکسیل، گیاهان را در مقابل این عناصر محافظت می نماید. در این تحقیق زنده مانی و میزان تجمع پرولین در نهالهای سرو خمره ای در غلظت های مختلف سزب و کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نهال های دو ساله سرو خمره ای به مدت 70 روز توسط محلولهایسرب و کادمیم در غلظتهای 200،500و1000 میلیگرم بر لیتر مورد آبیاری قرار گرفتند. میزان پرولین ماده تر به روش Bates اندازهگیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که پرولین به طور معنی داری با افزایش غلظت سرب و کادمیم در گیاه افزایش یافت. نوع نوع آلاینده معنی دار نبود. هیچ گونه تفاوت معنی داری بین غلظت های مختلف سرب و کادمیم در × آلاینده و اثر متقابل غلظت افزایش میزان پرولین مشاهده نشد نتایج آزمایش همچنین نشان داد با افزایش غلظت سرب و کادمیم میزان زنده مانی نهالهای سروخمره ای کاهش یافت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پودر‌آهن ضایعاتی درکاهش پدیده خزش روسازی‌های آسفالتی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پودر‌آهن ضایعاتی درکاهش پدیده خزش روسازی‌های آسفالتی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پودر‌آهن ضایعاتی درکاهش پدیده خزش روسازی‌های آسفالتی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پودر‌آهن ضایعاتی درکاهش پدیده خزش روسازی‌های آسفالتی word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در میزان عمر مفید روسازی های آسفالتی، مقاومت آنها در برابر نشست وابسته به زمان است، که از آن با عنوان ” قابلیت تحمل خزش“ یاد می شود. این پدیده رابطه مستقیم با تغییرات فیزیکی ناشی از اعمال تنش ها در روسازی های آسفالتی دارد. گودی مسیر چرخ نیز یکی از پدیده هایی است که به طور مستقیم از نتایج حاصل از آزمایشات تعیین قابلیت تحمل خزش بهره می برد. رویکرد جهانی به سمتی است که به جای ساخت رویه های آسفالتی با مقاومت معمول و با هزینه ساخت کم، از رویه های آسفالتی با مقاومت بالا استفاده گردد. هرچند این امر سبب افزایش هزینه اولیه ساخت روسازی های آسفالتی می شود، اما در دراز مدت با کاهش هزینه های اجرایی ناشی از کاهش ضخامت آسفالت و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری راه ها، موجب تقلیل هزینه های نهایی احداث شبکه راه ها خواهد شد. در این بین با استفاده از پاره ای مواد ضایعاتی که پتانسیل بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روسازی های آسفالتی را دارا می باشند، می توان علاوه بر افزایش کارایی روسازی های آسفالتی، هزینه اولیه ساخت آنها را نیز کاهش داد. از طرف دیگر با کاربرد مواد ضایعاتی، می توان از انباشت بیش از پیش این مواد در محیط زیست جلوگیری بعمل آورد. پودر آهن به سبب مشخصه های منحصر به فرد خود گزینه مناسبی جهت بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روسازی های آسفالتی شناخته شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی استفاده از پودر آهن ضایعاتی در کاهش پدیده خزش در نمونه های آسفالتی است. بدین منظور از خصوصیات دینامیکی مخلوط های آسفالتی نظیر سختی خزشی و همچنین مقاومت در برابر خزش تحت بارگذاری دینامیکی، جهت ارزیابی و مقایسه رفتار خزشی نمونه های آسفالتی حاوی پودر آهن ضایعاتی و نمونه های آسفالتی معمولی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در این پژوهش بیانگر بهبود قابل ملاحظه قابلیت های نمونه های آسفالتی حاوی پودر آهن ضایعاتی در مقابله با پدیده خزش می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش یابی توزیع مکانی پسلرزه های زلزله چنگدوسیچوان چین (2008) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش یابی توزیع مکانی پسلرزه های زلزله چنگدوسیچوان چین (2008) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش یابی توزیع مکانی پسلرزه های زلزله چنگدوسیچوان چین (2008) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش یابی توزیع مکانی پسلرزه های زلزله چنگدوسیچوان چین (2008) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای پیش یابی تمرکز مکانی و روند پسلرزه های زلزله چنگدو سیچوان چین(2008) ارائه شده است. این روش بر اساس وارد کردن پسلرزه های اولیه به شبکه عصبی کوهونن بنا شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی که الهام گرفته شده از مغز انسان می‌باشند، از تعدادی نرون مصنوعی تشکیل شده اند که این نرونهای مصنوعی توسط تعدادی بردار وزن به هم متصل می شوند. شبکه‌های عصبی مصنوعی قادرند حجم زیادی از اطلاعات ورودی (مانند کاتالوگ زمین لرزه) را به طور هم زمان و به صورت موازی دسته‌بندی کنند و الگوهای لرزه ای را بخوبی تشخیص دهند. شبکه‌ های عصبی مصنوعی کوهونن از تعدادی نرون عصبی تشکیل شده اند که به طور متقابل روی یکدیگر اثر می گذارند و مشخصات آماری مهم فضای ورودی (پسلرزه های اول) را نشان می دهند. ترکیب قوانین یادگیری انجمنی و رقابتی باعث تشکیل الگوریتم شبکه‌ عصبی کوهونن می گردد. هنگامی که الگوریتم شبکه‌ عصبی کوهونن همگرا شود، ‌نقشه مشخصات محاسبه شده بوسیله این الگوریتم، تمرکز مکانی و روند پسلرزه های آینده را با دقت خوبی پیش یابی می کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود A Modified Ant Colony Based Approach to Digital Image Edge Detection word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود A Modified Ant Colony Based Approach to Digital Image Edge Detection word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود A Modified Ant Colony Based Approach to Digital Image Edge Detection word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود A Modified Ant Colony Based Approach to Digital Image Edge Detection word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

Ant Colony Optimization (ACO) is a nature inspired meta-heuristic algorithms, which can be applied to a wide range of optimization problems. In this paper we present a modified method for edge detection based on the Ant Colony Optimization. Because of disadvantages of traditional edge detection methods, ACO as a relatively new meta-heuristic approach has been used to solve the edge detection problem. The performance of proposed method is compared with traditional ant colony methods, also we have large number of experiments to find out the suitable threshold for proposed method. The experimental results clearly indicate how the ACO can extracts edges in efficient way, also we speed up the proposed method by modifying the effective parameters in speed of the problem and replacing them by optimized values. The results show that this method is faster and more efficient than other former Ant Colony-based edge detection methods


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پیش بینی پذیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق ابعاد مهارتها و صلاحیتهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پیش بینی پذیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق ابعاد مهارتها و صلاحیتهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پیش بینی پذیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق ابعاد مهارتها و صلاحیتهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پیش بینی پذیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق ابعاد مهارتها و صلاحیتهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی پذیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق ابعاد مهارت ها وصلاحیت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهر اصفهان در سال 93 به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر در سال 93 به تعداد 165 نفر تشکیل دادند که از این تعداد به روش نمونه گیری تصادفیطبقه ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد103 نفر برای شرکت در پژوهش حاضرانتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه 43 سوالی محقق ساخته مهارتها و صلاحیت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر )1996 ( بوده است که روایی محتوایی وصوری پرسشنامه محقق ساخته توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحبنظران موضوعی و پاسخگویان تأیید شد و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت ها و صلاحیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات معادل 0/85 و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان معادل 0/81 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مهارت ها و صلاحیت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روانشناختی نشان داد که بین مهارت ها و صلاحیت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (p<0/01، r=0/269) رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بعد صلاحیت های شناختی توان پیش بینی توانمندسازی روانشناختی کارکنان را دارا بوده است. نتایج حاصل از تفاوت نظرات پاسخگویان در هر دو بعد نشان داد در هیچ یک از ابعاد برحسب عوامل دموگرافیک تفاوت معناداری وجود ندارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر روش تثبیت میکروبیولوژیکی در مقاومت فشاری محدود نشده خاک ماسه ای word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر روش تثبیت میکروبیولوژیکی در مقاومت فشاری محدود نشده خاک ماسه ای word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر روش تثبیت میکروبیولوژیکی در مقاومت فشاری محدود نشده خاک ماسه ای word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر روش تثبیت میکروبیولوژیکی در مقاومت فشاری محدود نشده خاک ماسه ای word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
یکی از روشهایی که به تازگی با پیوند رشته های عمران ژئوشیمی و میکروبیولوژی بوجود آمده و به دلیل سازگاری با محیط زیست و هزینه اجرایی پایین نسبت به سایر روشهای بهسازی خاک از توان بالقوه ای برخوردار است رسوب میکروبیولوژیکی کربنات کلسیم MICP نام دارد این روش ابتکاری با الهام از طبیعت به کمک گونه ای از باکتریهای موجود درخاک باعث ترسیب کربنات کلسیم دربین ذرات خاک و چسباندن این ذرات به هم می شود این مقاله با بررسیعملکرد فرایند فوق الذکر برروی خاک ماسه ای سست به روشاختلاطی با کمک آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده به ارزیابی نتایج بدست آمده پرداخته است براساس این نتایج با گذشت زمان فعالیت باکتری ها درخاک باعث ایجاد رسوب کلسیت دربین ذرات خاک شده بطوریکه پس از 20 روز مقاومت خاک از مقدار 0/2 کیلوپاسکال درنمونه شاهد به 1058 کیلوپاسکال درحالت بهینه افزایش می یابد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Optimum forgine billet shape design by densitivity analysis method word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Optimum forgine billet shape design by densitivity analysis method word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Optimum forgine billet shape design by densitivity analysis method word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Optimum forgine billet shape design by densitivity analysis method word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

In this investigation, a finite element based sensitivity analysis method has been developed to optimize the billet shape in an axisymmetric closed die forging process.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
جمعه هجدهم 1 1396
X